AKORDO
Akordo che MusicExpress Nederlands Deutsch
English Dansk
Hejmpaĝo
Pri Akordo
Koncertoj
Kompaktdiskoj
Kantotekstoj

 

Kantoj

Ĉi-paĝe ni kolektis ligojn al niaj kantotekstoj.

El la KD "Kristnaska kordo"

Alestu fidelaj
Aŭdu! Aŭdu!
Aŭdu! kantas anĝelĥor'
Aŭdu nun pri novaĵ'
Bebo nun frostas
Bim bom! Sonas en ĉiel'
Branĉo Jiŝaja
Ekbrilas la matenostel'
En kristnaska vespero
Estu vi bonvena
Fluto kaj tamburo
Ĝoje laŭtanoncas
Inter azen' kaj bovo
Jesu' la bebet'
Jesuon naskis virgulino
Ĵus naskiĝis
Kristnasko blanka
La beba reĝo
La eta tamburisto
La Koventria himno
La mesaĝo de Gabrielo
Naskiĝis bebo
Paca nokt'
Rin, rin!
Sub la visko

El la KD "Muzikpluvo"

Anstataŭ plezur'
Ĉe l' bivakfajro
Ĉu vi pentas?
Damo mia kara
Dum mi iris al Bembaŝa
Dum verdas
Eĉ en prizono
Ekkantu
Haleluja! Laŭdante kantu
Ho kia bril'
Hombe
Kantoj al Lado
La bosko fraksena
La sieĝo de Bergen op Zoom
Mia Julia, Damo
Mi ne povas diri
Pavano
Per biciklo tra la pluv'
Printempas
Solecas mia voj'
Sopiro
Sur betularo de Kareli'
Turdiono
 

Aliaj kompaktdiskoj

La Espero
La sieĝo de Bergen op Zoom
Venko, venko

Aliaj kantoj

Belas mia bona edzo
Bestoj venas
En ĝardeno
Frato
Janjo belas
Kiel birdo
La gaja truto
Lante
Marvirineto
Mizero
Nokturno de fenestro
Nun velu ni
Nur momento
Ravas rozoj
Remu! Remu!
Rosmareno
Son' silenta
Stela, stela nokt'
Todora sonĝas
Vi ĉiuj estu gajaj nun
Vincent'