Jesu' la bebet'

Jesu' la bebet', Jesu' la Mesi',
Al Patra vol' obeis Vi.
Descendis Vi el Dia dom'
Por vivi kiel povra hom',
Jesu' la bebet', Jesu' la Mesi'.

Jesu' la bebet', Jesu' la Mesi',
Ĉar pekis ni, koleris Di'.
Sed Vi la ŝuldojn prenis for,
Revenis nun la Di-favor',
Jesu' la bebet', Jesu' la Mesi'.

Jesu' la bebet', Jesu' la Mesi',
Pleniĝis ni per eŭfori'.
Vi venis el ĉiel' al ter'
Por savi nin de vivmizer',
Jesu' la bebet', Jesu' la Mesi'.

Germana originalo: O Jesulein süss (en la Nederlanda lingvo ĉi tiu kanto estas konata kiel O kindeke klein)

Teksto: Anonima

Traduko: Roel Haveman

KD-o: Kristnaska kordo (Akordo, 2003)

Nederlands

Nederlands

English

English

Esperanto

Esperanto