AKORDO
Esperanto Akordo bij MusicExpress Deutsch
English Dansk
Presentatie
Alt gezocht!
kontakto
Wat is
Wat is Esperanto?
Esperanto?


Alle rechten van de muziek die u hier kunt downloaden, zijn voorbehouden. U kunt de muziek gebruiken voor privé-doeleinden, maar het is niet toegestaan de bestanden te vermenigvuldigen, te verspreiden, publiekelijk ten gehore te brengen of te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden.

A capella in verschillende stijlen

Akordo Akordo is een a-capellakoor dat in principe uit acht leden bestaat. Het repertoire bestaat uit vierstemmige muziek uit verschillende landen en in uiteenlopende stijlen: van middeleeuws tot modern, van volksmuziek tot popmuziek. Bijzonder aan Akordo is, dat alle liedjes worden gezongen in de internationale taal Esperanto. Akordo bestaat sinds 1988 en in 1989 werd het eerste concert gegeven tijdens een Esperantobijeenkomst in Nederland. In 1992 volgde het eerste concert in het buitenland en in 1996 verscheen de eerste cd Muzikpluvo.

Akordo zingt zelden liedjes die origineel in het Esperanto zijn geschreven. De meeste zijn vertaald. Deze vertalingen worden soms door Akordo-leden gemaakt, met name door Arjen-Sjoerd de Vries en Saskia Idzerda. Verreweg de meeste liedjes echter heeft Roel Haveman vertaald.

Akordo bestaat momenteel uit: Rineke Hoens (sopraan), Saskia Idzerda (sopraan/alt), Marwine van der Molen (alt), Jeroen Balkenende (tenor), Sander van Huijzen (tenor), Danny ten Haaf (bas), Arjen-Sjoerd de Vries (bas). Er is echter nog steeds een vacature voor een alt.


Hieronder vindt u een cd-overzicht.Kristnasko Kristnaska kordo
In december 2003 verscheen de nieuwe Kerst-cd "Kristnaska kordo" met 25 kerstliedjes in verschillende stijlen en uit verschillende landen.
Nederlandse liedjes zijn bijvoorbeeld "Hoe leit dit kindeken" en "Nu sijt willekome".

Luister:
MP3-dosiero Aŭdu! Aŭdu! (2436 Kb, 2:05 min.)
MP3-dosiero Bim bom! Sonas en ĉiel' (2060 Kb, 1:45 min.)
MP3-dosiero Branĉo Jiŝaja (3372 Kb, 2:51 min.)
MP3-dosiero Paca nokt' (3832 Kb, 3:14 min.)

Bovenstaande MP3-bestanden zijn koppelingen naar onze website bij MusicExpress.

Alleen binnen Nederland kunt u de cd bestellen door 17 euro (incl. verzendkosten) over te maken naar giro 5348824 van A.S.A. de Vries, Amsterdam, o.v.v. "Kristnaska kordo". Zodra de betaling binnen is, wordt de cd naar u verzonden. In dit geval is het handig, als u ons ook een mailtje stuurt, met hierin uw adres.
CD Muzikpluvo Muzikpluvo
In 1996 verscheen de cd Muzikpluvo met 25 liedjes. Hier vindt u een recensie.

Luister:
MP3-bestand La sieĝo de Bergen op Zoom (2930 Kb, 3:08 min.)
MP3-bestand Printempas (1938 Kb, 2:04 min.)
MP3-bestand Kantoj al Lado (1) (1678 Kb, 1:48 min.)
MP3-bestand Kantoj al Lado (2) (1200 Kb, 1:16 min.)
MP3-bestand Kantoj al Lado (3) (2194 Kb, 2:22 min.)

Bovenstaande MP3-bestanden zijn koppelingen naar onze website bij MusicExpress.

Alleen binnen Nederland kunt u de cd bestellen door 15,50 euro (incl. verzendkosten) over te maken naar giro 5348824 van A.S.A. de Vries, Amsterdam, o.v.v. "Muzikpluvo". Zodra de betaling binnen is, wordt de cd naar u verzonden. In dit geval is het handig, als u ons ook een mailtje stuurt, met hierin uw adres.
CD Kompil' Volumo 2 (Vinilkosmo) Vinilkosmo - Kompil' Volumo 2
In 1996 verscheen een verzamel-cd van Vinilkosmo/Eurokka met heel veel verschillende Esperanto-artiesten. Akordo heeft hieraan bijgedragen met het liedje Venko, venko! waarin het Esperanto-ideaal "Tweede taal voor allemaal" een beetje op de hak wordt genomen.

Luister:
MP3-dosiero Venko, venko! (fragment: 415 kB, 1:00 min.)
CD bij het grammaticaboek van Haveman en De Vries Esperanto - grammatica met oefeningen
In 1999 verscheen het kloeke grammaticaboek "Esperanto - Grammatica met oefeningen" van de hand van Roel Haveman (die veel voor ons vertaalt) en Arjen-Sjoerd de Vries (bas in Akordo). Bij dit boek hoort een cd met uitspraakoefeningen en met twee liedjes van Akordo en één liedje van de groep Kajto. De Akordo-liedjes op deze cd zijn "La sieĝo de Bergen op Zoom", dat ook is verschenen op de cd Muzikpluvo, en het Esperanto-volkslied "La Espero", dat we speciaal voor deze cd hebben opgenomen.

Luister:
MP3-bestand La sieĝo de Bergen op Zoom (2930 Kb, 3:08 min.)
MP3-bestand La Espero (829 kB, 1:58 min.) [tekst]

Nieuws

Akordo gaf een concert in Litouwen

UK Vilno

Tijdens het Universala Kongreso (UK, 23 - 30 Julio 2005) in Vilnius heeft Akordo twee keer een concert gegeven. Dit concert bestond voornamelijk uit nieuw repertoire.
Muzikpluvo opnieuw uitgegeven

KD Muzikpluvo

Akordo heeft in samenwerking met het "Vertaalbureau Tekstoj" de cd "Muzikpluvo" opnieuw uitgegeven.
Sinds juli 2005 is deze cd na jaren weer verkrijgbaar.
Kristnaska kordo

KD Kristnaska kordo

De cd Kristnaska kordo: zo heet de tweede cd die eind 2003 is uitgegeven.
Akordo zoekt nog steeds een alt

Akordo is op zoek naar een alt. Ook andere stemmen zijn welkom.

Meer Esperanto-muziek:
Esperanto Panorama
Sponsor:
Tekstoj
Teksten en vertalingen
koormuziek.pagina.nl