LITERATURA MONDO

Decembro 1922 — Unua jaro — Numero 3

Enhavo

Responda redaktoro: D-ro Teodoro Schwartz

Redakta komitato: Julio Baghy, Dro Kolomano de Kalocsay, Paŭlo Balkányi, Paŭlo de Lengyel, Adalberto Bayer

Administreja direktoro: Andreo Bán

Nia kunlaborantaro: Louise Briggs (Armley), J. Grau Casas (Barcelona), F.E. Haine (Bruxelles), Nikolao Hohlov (Zagreb), D-ro Emil Pfeffer (Wien), Ivan H. Krestanoff (Dresden), Emma H. Osmond (London), M. Solovjev (Skoplje), Julio Werner (Budapest), D-ro Leono Zamenhof (Varsovio)

Al la ĉefpaĝo

Retejestro: Roel Haveman.