Poemo de Aleksandro Petőfi, tradukita de K. de Kalocsay. Originale aperis en la revuo Literatura Mondo en Decembro 1922 (p. 43).

KIEL STRANGE SONĜIS MI...

Kiel strange sonĝis mi ĉi-nokte!
Mian koron pikis vi, trezor'.
Tuta sang' elfluis el la kor'... sed
Ĉiu guto iĝis ruĝa flor'...

Kio estas la signif'? Nenio,
Krom ke tia estas ama sent':
Morte ĝi turmentas nian koron,
Tamen estas dolĉa la turment'!

La tekston enkomputiligis Roel Haveman.