LITERATURA MONDO

Januaro 1923 — Dua jaro — Numero 1 (4)

Enhavo

Responda redaktoro: D-ro Teodoro Schwartz

Redakta komitato: Julio Baghy, Dro Kolomano de Kalocsay, Paŭlo de Lengyel, Paŭlo Balkányi, Adalberto Bayer

Administreja direktoro: Andreo Bán

Nia kunlaborantaro: Louise Briggs (Armley), J. Grau Casas (Barcelona), F.E. Haine (Bruxelles), Nikolao Hohlov (Zagreb), D-ro Emil Pfeffer (Wien), Ivan H. Krestanoff (Dresden), Paul Medem (Kaunas), Emma H. Osmond (London), M. Solovjev (Skoplje), Julio Werner, Dro Aleksandro Giesswein (Budapest), D-ro Leono Zamenhof (Varsovio)

Al la ĉefpaĝo

Retejestro: Roel Haveman.