LITERATURA MONDO

Novembro 1922 — Unua jaro — Numero 2

Enhavo

Responda redaktoro: D-ro Teodoro Schwartz

Redakta komitato: Julio Baghy, Paŭlo Balkányi, Paŭlo de Lengyel, Kolomano de Kalocsay, Adalberto Bayer

Nia kunlaborantaro: L. Briggs, M. Soloviev, E. Haine, P. Gabory, H. Hohlov, P. Medem, E. Osmond, J. Mangada Rosenörn, Julio Werner, D-ro E. Pfeffer, D-ro L. Zamenhof, J. Grau Casas

Administreja direktoro: Andreo Bán

Al la ĉefpaĝo

Retejestro: Roel Haveman.