Originale aperis en la revuo Literatura Mondo en Novembro 1922 (p. 36-37).

Ĉi tiu poemo de J. Baghy estis muzikigita de M. Sárosi.

BARKAROLO

Dolĉe dormu, kara,
En boato,
Vi amata,
Sur la akvo mara
Dolĉe dormu vi...
Dolĉe dormu vi...

Brilas eta stelo
Ĝi rigardas
Kaj nin gardas
Supre sur ĉielo
Dum vin vartas mi...
Dum vin vartas mi...

Dormu vi, dormu vi dolĉe,
Lulas vin nokt-silent'.
Revaĵojn flustras nun al vi
Varma la mara vent'.

Dormu vi, dormu vi dolĉe
Kaj se vekiĝos vi,
Kun mil da kisoj salutos
Sangruĝa buŝ' de mi.

La tekston enkomputiligis Roel Haveman.