Originale aperis en la revuo Literatura Mondo en Novembro 1922 (p. 28).

REMEMORO

AL F-INO EMMA H.

Mi amis vin sincere kaj freneze.
En mia koro regis firma kred',
Ke al ĉiel' leviĝas ni senpeze,
Ke ĝis mem morto daŭros ninposed'.

Mi amis vin kaj pro pasia flamo,
Kaj pro mildeco de sindona kor',
Pro haroj longaj — de l' kapet' ornamo,
Pro nigra de okuloj brulkolor'...

Foriris vi... Mi perdis bonhumoron,
Mi rigidiĝis por eterne jam,
Kaj nun en vi mi amas nur memoron
Pri mia juna aĝ' kaj lasta am'.

M. SOLOVJEV

La tekston enkomputiligis Roel Haveman.