LITERATURA MONDO

Oktobro 1922 — Unua jaro — Numero 1

Enhavo

Responda redaktoro: D-ro Teodoro Schwartz

Redakta komitato: Julio Baghy, Kolomano de Kalocsay, Paŭlo Balkányi, Paŭlo Lengyel, Adalberto Bayer

Al la ĉefpaĝo

Retejestro: Roel Haveman.