Originale aperis en la revuo Literatura Mondo en Oktobro 1922 (p. 5).

INVITO POR VOJAĜO

CH. BAUDELAIRE

Ho vi, filin'-fratin',
Sonĝ' lulu dolĉa vin
Pri kuna viv' trankvila.
Sen pen', sur fora bord',
Nur ami ĝis la mort'
En land' al vi simila.
Ĉiel' vuala, kun
Nebule pala sun'
Similas laŭ la ĉarmoj
Al via fals-okul',
Mistera ĝia brul'
Briletas tra la larmoj.

Ho, tie: sole Bel' kaj Ord',
Volupto, luks', kvieta sort'.

Kaj brilus ĉe la mur'
La mebloj kun polur'
De l' temp' en nia ĉambro.
Miksiĝus la odor'
De ekzotika flor'
Kun odorond' de l' ambro.
Drapir' abunda kaj
Spegul' profunda kaj
Pomp' orienta sorĉa
Parolus al la kor'
Sekrete, kun sonor'
De patrinlingvo dolĉa.

Ho, tie: sole Bel' kaj Ord',
Volupto, luks', kvieta sort'.

Jen dormas sur la mar'
De l' ŝipoj riĉa ar'
Kun vagabond-humoro,
Veninta de l' mondfin'
Por ke plenumu sin
Dezir' de via koro.
Per ekkuŝanta sun'
Vestiĝas kampo nun
Kaj tuta urb' kaj ondo
En hiacint' kaj or'...
En varma lumkolor'
Ekdormas jam la mondo.

Ho, tie: sole Bel' kaj Ord',
Volupto, luks', kvieta sort'.

el la franca: K. de KALOCSAY

La tekston enkomputiligis Roel Haveman.