Uitglijders

Het is handig dat er heel wat Esperantowoorden zijn die lijken op Nederlandse woorden. Nederlandstalige Esperantovertalers moeten echter wel alert zijn op interferenties tussen het Esperanto en het Nederlands, want soms wijken Esperantowoorden qua vorm of betekenis af van hetgeen je in eerste instantie zou verwachten. Vertaalfouten liggen dan op de loer. Hieronder vindt u een overzicht van dit soort taaluitglijders.

Dit overzicht is niet alleen handig voor vertalers, maar voor iedereen die Esperanto leert. Beginnende esperantisten zullen al snel merken dat veel Esperantowoorden hun bekend voorkomen. De betekenis van woorden als biologio, pluki, besto of planto hoeven ze meestal niet op te zoeken. Gelijkenissen kunnen echter ook misleidend zijn. Sommige Esperantowoorden die ons bekend voorkomen, blijken namelijk toch iets anders te betekenen. Uitglijders zijn dan zo gemaakt.

Vertalers zijn uiteraard gevorderde esperantisten. Als het aankomt op taaluitglijders, maken zij hele andere fouten dan beginners. Een vertaler zal de woorden rukti ('een boer laten') en farmisto ('boer') niet snel door elkaar halen, aangezien het om totaal verschillende woordsoorten gaat. Maar *klarineto gebruiken in plaats van klarneto ('klarinet') is een soort fout die je ook bij gevorderden kunt aantreffen. In deze verzameling taaluitglijders is geen onderscheid gemaakt tussen moeilijke en makkelijke gevallen. De taaluitglijders zijn ondergebracht in vier rubrieken:

Opmerking: Er liggen natuurlijk ook taaluitglijders op de loer die niets te maken hebben met interferenties tussen het Esperanto en het Nederlands. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer woorden qua betekenis erg dicht bij elkaar liggen, bijvoorbeeld boato ('boot') en barko ('schuit'), of wanneer Esperantowoorden met verschillende betekenissen qua vorm erg op elkaar lijken, bijvoorbeeld deserto ('dessert') en dezerto ('woestijn'). Taaluitglijders die hiervan het gevolg zijn, worden hier niet besproken. Deze woorden zijn voor Nederlandstaligen niet moeilijker dan voor iedere andere esperantist.

Sommige voorbeelden die u op deze pagina's ziet, zijn eerder besproken in de taalrubriek van de tijdschriften Komuna Esperanto-Gazeto, Fenomeno en Fen-X of komen voor in het boek Esperanto - Grammatica met oefeningen van Roel Haveman en Arjen-Sjoerd de Vries.

Aanvullingen en suggesties zijn altijd welkom. Stuur een e-mailbericht naar Roel Haveman.

 

Nederlands

Nederlands

English

English

Esperanto

Esperanto