Provoso

Fiksa rigardo sur placo senmova
Vivo sen ardo, dolore senpova
Provoso
Ne submetiĝas fera pord'
Ne al ŝlosil', nek al pasvort'
Provoso
Interne, en la kor' de l' bastion'
Malrapide, viv' teksiĝas laŭ ŝablon'

Enkarcerigita pasi'
Liberas nur rev-iluzi'
Provoso
Iom post iom forfuĝas la memo
Por sin regali per rava revemo
Provoso
En horoj de pleja sufer'
Por ĉiu similas mizer'
Ĉar revoj ne plu emas veni
Malrapide, restas nenio ol ĝeme elteni
la provoson

Interne, en la kor' de l' bastion'
Malrapide, viv' teksiĝis laŭ ŝablon' sen impon'
por la provoso

Franca originalo: Sentinelle

Teksto: Kris Spitzer

Traduko: Roel Haveman

KD-o: Tielas Vivo

Nederlands

Nederlands

English

English

Esperanto

Esperanto