La fia besto

Kancere kreskas en silent’
Maltrankviliĝa naŭzosent’
Ĝi estas besto en embusk’
Kiu atakas nin kun brusk’

Malbonon vomas la muzel’
Gestapojn, getojn kun kruel’
Ruĝiĝas sange nia ter’
Pro tiu besto de infer’

La transportitoj en angor’
Sub tranĉaj ungoj de la best’
Turmente mortos en dolor’

Ne trompu vin la orator’
Kies preteksta fi-atest’
Nur hipokritas en ignor’

La fian beston ne toleru
La fian beston ne toleru

Ĝiskrie ŝvelu la protest’
Ĉar sufokiĝu tiu best’
Pro ĝi semiĝas akra hat’
Ĝin pereigu sen kompat’

Suferas etnoj sen kial’
Poetoj mutas pro brutal’
Sed por ke regu la liber’
Unue mortu la ĥimer’

Ni ŝutu florojn en amas’
Por ke kovriĝu la simbol’
Pri kiu hontu homa ras’

Nun venu paca period’!
Kaj sub la peza flor-tavol’
Nun cedu ĉiu eŝafod’

La fian beston ne toleru
La fian beston ne toleru

Teksto: Roel Haveman

KD-o: La ŝosoj de l' utopi' (Thierry Faverial, 2004)

Aŭskultu:

RM (fragmento, Francio)

Muzikdosiero de Thierry Faverial.

Nederlands

Nederlands

English

English

Esperanto

Esperanto