Jen la solvoj de la enigmoj, kiuj aperis en la Junia kaj Julia numeroj. Ili originale aperis en la revuo Literatura Mondo en Septembro 1925 (p. 104).

Solvoj

Pro diversaj kaŭzoj ni nun ne publikigas krucenigmon, provizore. Ni estus scivolaj pri la opinio de niaj legantoj. Se sufiĉaj voĉoj postulos tian enigmon, ni volonte reprenos ĝian publikadon.

Solvo de Krucenigmo IV

Horizontale: 1. sep'; 4. apr'; 6. tus'; 8. paŝ'; 10. il; 13. idol'; 16. Tantal'; 18. Rut'; 20. Abukir; 22. Ra; 23. krem'; 25. sir; 26. ta; 27. tatu' 29. rostr'; 32. dorn' 33. eu; 35. alarm'; 37. modul'; 38. fi; 40. aĵur'; 42. idiom'; 44. orel'; 46. Aŝ; 47. vom'; 49. moŝt'; 52. up; 53. kirurg'; 55. Noa; 56. rigard'; 58. film'; 60. bo; 61. Ito; 63. rip'; 64. cim'; 65. end'.

Vertikale: 2. epitet'; 3. Pa; 5. polus'; 6. tiar'; 7. uln'; 9. si; 11. Ela; 12. ark'; 14. datur'; 15. Ob; 16. Tiro; 17. ara'; 19. ur'; 21. kirŝ; 24. Madrid; 26. trud'; 28. Tom; 30. teorem'; 31. man'; 34. Ali; 36. afiŝ'; 37. mur'; 39. Amor'; 41. ĵongl'; 43. Ovid'; 45. api'; 48. mufti'; 51. taŝ'; 52. urn'; 53. krop'; 57. abi'; 59. mi; 62. t. e.

Ĝin solvis sroj Harras (Pécs); Kiglits (Pécs); Braun (Wien); Stroele (Neuchatel).

Solvo de Krucenigmo V

Horizontale: 1. pistak'; 4. haring'; 7. bas'; 9. kur'; 10. Emile; 12. simptom'; 13. kabl'; 16. farun'; 17. inka'; 19. krop'; 23. inert'; 24. timian'; 26. Ninive; 28. bar'; 29. dec'; 30. kravat'; 33. Morini; 36. Loire; 37. emu'; 39. Taine; 41. anod'; 42. brust'; 44. tond'; 45. pamflet'; 47. emoci'; 48. Irene; 49. lit'; 50. nam; 51. monokl'; 52. spined'; 53. oranĝ'; 54. jar'.

Vertikale: 1. Poluks'; 2. abis'; 3. kalif'; 4. Huron; 5. aram'; 6. granat'; 8. semajn'; 9. koturn'; 10. embri'; 11. Ĝenev'; 14. akt'; 15. lombard'; 17. iniciat'; 18. kre'; 20. Piave; 21. pra; 23. inert'; 25. ara'; 27. Ido; 30. kon'; 31. Rio de; 32. termit'; 33. Inn; 36. Latham; 38. muf; 40. Eduard'; 42. bacil'; 43. teras'; 45. polk'; 46. temp'.

Ĝin solvis gesinjoroj: Osmond (London); Stroele (Neuchatel); Swartz (Paris); Berger (Córdoba); Kiglits (Pécs); Harras (Pécs); Braun (Wien); Jansson (Lidingő); Hájek (Praha).

La tekston enkomputiligis Roel Haveman.