Originale aperis en la revuo Literatura Mondo en Junio 1925 (sur la enkonduka paĝo). Ĉi tio estas la solvo de la enigmo, kiu aperis en la Aprila numero.

Solvo de Krucenigmo II

Horizontale: 1 kondor; 2 dor'; 3 zoo; 4 piz; 5 Oziris.

Vertikale: 1 kazino; 4 pir'; 6 ino; 7 neo; 8 Ramzes.

Premiitaj: 1 H. Bonnevie. Oslo; 2 Kati Rambuskova, Ĉeske Budejovice; 3 José Berger, Cordoba.

La tekston enkomputiligis Roel Haveman.