Originale aperis en la revuo Literatura Mondo en Majo 1925 (sur la enkonduka paĝo). Ĉi tio estas la solvo de la enigmo, kiu aperis en la Marta numero.

Solvo de Krucenigmo I

Horizontale: 1 La Faraono, 2 ujo, 3 akordo, 4 ordo, 5 ili, 6 ok, 7 kajo, 8 opalo, 9 sub, 10 ombro, 11 Po, 12 ioujo, 13 ne, 14 paro.

Vertikale: 1 liriko, 4 oro, 11 por, 15 en, 16 lapo, 17 Fuĵijama, 18 bis, 19 roko, 20 oro, 21 okro, 22 ja, 23 nodo, 24 kubo, 25 o.

Ĝin solvis 29 personoj. Premiitaj. 1 P. Lapiene, Birzai, 2 N. Hohlov, Varsovio, 3 J. Kaczka, Luck.

La tekston enkomputiligis Roel Haveman.